Лист 1,2,3....200 мм.

87 800 руб.
30Х2НМА, 40Х13, 07Х3ГНМЮА, 40Х, 3ХВ4СФ, ХВГ, 08Х15Н5Д2Т, 12Х2НВФА 20ХГСА, 20ХНМФ и др.
шт.
0 Корзина