Труба 10, 14....1420 мм.

98 700 руб.
40ХН, СЧ20, 18ХГТ, 30ХГСН2А, 18ХН4МА, 13ХФА, 20Х13, 20Х, 10Г2, 15ГС
шт.
0 Корзина